5651 Hotspot Loglama Sistemi

En iyi 5651 Hotspot Sistemi

Loglama bir ağ sisteminde hareketleri kaydeden yapının adıdır. Bir sistemdeki; hataları, yavaşlamaları, akışları ve son kullanıcının yapmış olduğu hareketleri anlık olarak kayıt altına almamıza yarar. Türkiye Cumhuriyeti 5651 sayılı kanun kamuya açık alanlardaki İnternet sistemlerinde loglama sistemi kullanılmasını zorunlu kılar.

Loglama sistemi kullanılmayan kamuya açık kurumlarda herhangi bir kullanıcının İnternet ortamında işlemiş olduğu suçtan; suçu işleyen kişinin kaydı tutulmadığı için o kurum sorumludur. İlgili kanuna buradan ulaşabilir siniz.

Otel entegrasyonu, otelinize gelen müşterilere, aylık spor salonu ve SPA üyelerine, otelinizdeki toplantı ve etkinlik katılımcılarına ve lobide misafirlere sağlıklı, kaliteli ve güvenli bir İnternet hizmeti sunmanızı sağlayan ve 5651 loglama kanuna uygun bir yapıdır.

Otel seçiminde çok önemli bir etken olan Wi-Fi hizmetiniz Hotspot Otel Entegrasyonu sayesinde çok daha kaliteli ve güvenli olacak.

 • 5651 Yasası Nedir?
 • İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında 5651 sayılı kanunla 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş ve 26530 sayılı resmi gazetede, 23 Mayıs tarihinde yayınlanmış bir yasadır.
 • 5651 Yasasının Amacı
 • 15 Kasım 2008’de resmi olarak yürürlüğe girmiş olan ve yönetmenlikler ile kapsamı genişletilen 5651 yasası, internet üzerinde suç oluşturabilecek durumlara karşı suçlunun takibi ve bulunması amacıyla çıkarılmıştır. İnternet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilerek kullanıcıların üzerinden kandırılmalarına ve yasal içerikte olmayan, kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.
 • Yasa Kimleri Kapsıyor?
 • 5651 Yasası ücretli veya ücretsiz birden fazla kullanıcıya bir ya da birden fazla internet bağlantısı üzerinden erişim hizmeti sağlayan tüm kurulum ve kuruluşları kapsamaktadır.

Yıllık Yenileme Ücreti Olmayan 5651 Hotspot Loglama Çözümleri

5651 Sayılı Kanun; internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanundur.

5651 Kanunun Amaç Kapsamı; İçerik Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, Erişim Sağlayıcı ve Toplu Kullanım sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu kapsamda toplu kullanım sağlayıcılar 5651 Sayılı Kanun gereği ağ güvenlik ve loglama sistemleri kullanmak zorundadırlar. Toplu kullanım sağlayıcılarına örnek olarak Oteller, Yurtlar, Belediyeler, Cafe, Restorantlar,  Hastane ve Sağlık Kurumları olarak örnek verebiliriz.

5651 sayılı kanun maddesi, kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için kanun maddelerini yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen ilgili kurumlar için kanuni yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar; uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırılma vb. şeklindedir.

Erişim Sağlayıcılar

Kullanıcılara internet ortamına erişim olanağı sağlar. 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ve Telekomünikasyon hizmet ve alt yapılarına ilişkin yetkilendirme yönetmenliği çevresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen işletmeler erişim sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler.

Yer Sağlayıcılar

İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer sağlama işini ticari olarak yapan hosting firmaları başta olmak üzere, ticari olmasa da kendi sitelerini barındıran gerçek kişiler, kamu kurumları, üniversiteler, dernekler, şirketler vb. kuruluşlar da yer sağlayıcılığı faaliyetinde3e bulunabilirler.

İçerik Sağlayıcılar

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Günlük gazeteler ve dergiler içerik sağlayıcılara örnek olarak verilebilir. Yasaya göre içerik sağlayıcılar, internet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı sorumludurlar.

Yine ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcılar, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. Aksi taktirde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafında idari para cezası verilebilir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Kişilere belli bir yerde ve belli bir sürede internet ortamı kullanım olanağı sağlar. Fakat bu faaliyeti kar amacıyla gütmeyip sosyal ya da bir yan hizmet olarak yerine getirir. Kamu kurum ve kuruluları, üniversiteler, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine internet erişim olanağı sunan yerler internet toplu kullanım sağlayıcısıdır.

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

İnternet salonu ve benzeri ortak alanlarda belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlar da bilgi ve beceri arttırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkan sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Başka halk arasında ‘internet kafe’ olarak bilinen yerler olmak üzere benzeri yerler ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcısıdır.

5651 no’lu Yasa ve Yükümlükleri

5651 no’lu yasa ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) her kurum için bazı yükümlülükler getiriyor. 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen yasa paralelinde yayınlanan yönetmenlikler ile kurum ve kuruluşlar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

 • İç IP adres dağıtım loğlarının toplanması (DHCP Logları)
 • Kullanıcıların web erişim olaylarının toplanması
 • Kullanıcıların web erişimlerinde içerik tabanlı filtre uygulanması (URL Filtering)
 • Oluşan verilerin bütünlük değerlerinin zaman damgası ile saklanması ve gizliliğinin temin edilmesi.

Genel olarak 5651 Yasası

Bilgisayar kullanıcıları, internet teknolojisi sayesinde internet sayfaları üzerinden bilgi paylaşımı, eğlence, iletişim kurmak, hizmet vermek ve kendilerini tanıtmak gibi birçok ihtiyacını karşılamaktadır.

Kötü amaçlı kişi veya kişiler, haksız kazanç elde etmek için, kullanıcıların kişisel bilgilerini çalarak çıkar amaçlı kullanmaktadır. Kullanıcı bilgileri ile kullanıcıları dolandırmak bilgileri pazarlayarak haksız kazanç elde etmek ya da işledikleri suçu  habersiz masum kullanıcılar işlemiş gibi göstererek kendilerini gizlemektedir.

Kanun maddesi, kullanıcı bilgilerinin çalınmasına sebebiyet verebilecek ve suç unsuru içeren tüm internet sayfalarına, bilinçli veya bilinçsiz olsa dahi erişimlerinin engellenmesini istemektedir. Fakat büyük bir hızla hemen her gün bir yenisinin yayınlandığı internet sayfalarının kontrol altına alınması neredeyse imkânsızdır.

Henüz kara listeye alınmamış bir internet sayfası üzerinden işlenebilecek olası suçların daha sonra takip edilebilmesi ve kim tarafından nasıl gerçekleştirildiğinin bilinmesi amacıyla internet sayfalarına erişen tüm kullanıcıların kayıtlarının (logların) zaman tarih mührü ile tutulmasını ve saklanmasını istenmektedir. İster yasal içerikte olsun ister olmasın tüm erişimlerinin kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Bu kayıtların 6 ay ila 2 yıl arasında süre ile saklanması istenmektedir.

Sonuç olarak ilgili kanun maddesi tüm bu olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple internet ortamında savunmasız bulunan kullanıcıların, hizmet aldıkları kurumlar tarafından koruma altına alınmasını istenmektedir. Kanun maddesinde istenen bu yaptırımlar hizmet sağlayan kurumların hem müşterilerini korumasına hem de daha iyi hizmet verebilmelerine yardımcı olmaktadır.

5651 No’lu Yasa Kapsamında Neler Yapıyoruz?

Öncelikle kurumunuz ile ilgili yasa gereği hangi kapsama girdiğinizi belirliyoruz. Sistem altyapınız ile ilgili genel analiz yaparak yasa gereği gerekli olan altyapı iyileştirmesi ve sistem uyumluluğu konusunda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Mevcut analizin oluşturulması doğrultusunda uyumlulukla ilgili gerekli olan alt yapıyı oluşturuyoruz.

Bu aşamada internet alt ağınıza içeriden ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıyı önleyecek sistemi oluşturmak kurum içi kullanıcılarınızın internet güvenliğini sağlamak ve içerik tabanlı filtreleme sistemi kurmak yasa gereği tutulması istenilen kayıtların (logların) hangi sistemlerden alınacağını belirlemek ve bununla ilgili alt yapıyı kurmak işlemlerini tamamlayarak, internet alt yapınızı 5651 yasasına uyumlu hale  getirmekteyiz.

Hangi Önlemler 5651 Kapsamında Değildir?

Aşağıdaki önlemler kapsamında değildir. Bu önlemlerin alınması yalnızca kurumun bilgi güvenliğiyle ilgili yüksek hassasiyeti olması durumunda gerekli olabilir.

 1. HTTP, yani normal internet sitelerinin gezilmesi dışında kalan diğer ağ protokollerinin (SMTP, XMPP vb.) denetlenmesi, kanun internet yoluyla yayınlanan bilgilere erişimin sınırlanması yükümlülüğünü getirmiştir. Kişilerin internet yoluyla kurduğu iletişimin kayıt altına alınması kanun kapsamında değildir. Yani personelin, e-posta veya sohbet (chat) yoluyla kurum içinde ya da dışındaki insanlarla kurduğu iletişimin denetlenmesi ve denetlenmemesi kurumun iç işleyişiyle ilgili alınmaması gereken bir karadır.
 2. Personelin, kurum içindeki kişisel bilgisayarındaki etkinliklerin denetlenmesi kayıt altına alınması (loglanması) ve kısıtlanması da kanun içinde değildir;
 • Yazıcıdan çıktı alınan dosya adlarının kayıt altına alınması,
 • Kişi başına yazıcıdan çıktı alma miktarının bilinmesi,
 • Tarayıcı üzerinde yapılan işlemlerin kayıt altına alınması,
 • USB diske kaydedilen dosya adlarının kayıt altına alınması,
 • Windows sistemlerin denetlenmesi ve kısıtlama konulması,
 • Kullanıcı hesap merkezinin denetlenmesi,
 • Dosya paylaşım merkezinin denetlenmesi,
 • Windows bileşen kurulumunun kısıtlanması ve kayıt altına alınması,
 • Program kurulumunun kısıtlanması ve kayıt altına alınması gibi kurumsal güvenlik yazılımını ilgilendirebilecek özelliklerin 5651 Sayılı Kanun çerçevesinde öne sürülecek çözümler içerisinde değerlendirilmesi uygun değildir.

YAZILIMLARIMIZ

 • TC Kimlik Doğrulama
 • Hotspot Arayüz Tasarımları
 • Safir Hotspot
 • Restaurant Otomasyon
 • Otel Otomasyon

TC Kimlik Doğrulama

TC Kimlik doğrulamalı hotspot wifi sistemlerinde misafirleriniz müşterileriniz internete girmek istediklerinde TC kimlik doğrulaması yapılarak kişilerin internete girmelerine olanak sağlar. TC kimlik ile internete erişim bir yapı uygulaması ile gerçekleşir. Misafirler internete erişim sağladıklarında karşılarına adı soyadı, TC kimlik ve doğum yılı bilgilerini isteyen bir ekran gelmektedir. Bu ekrandaki bilgileri kişi doldurduğunda ve girişe bastığında sistem arka planda kimlik idaresi sorgu gönderir ve gelen sorgu sonucu kişin internete girmesine izin veya yasak getirir. Kişinin TC kimlik bilgilerini nüfus kimliğinde olan hali ile hatasız bir şekilde girmesi gerekir. Aksi taktirde internete giriş sağlayamamaktadır.

Tüm cihazlar ile uyumlu responsive tasarım

Safir Teknoloji servisinden yararlanmak isteyen kullanıcıların kullanacağı tüm tasarımlar responsive olarak hazırlanmıştır. Tüm mobil aygıtlarda ve bilgisayarlarda test edilmiştir.

Safir Hotspot

 • Safir Hotspot Mikrotikle haberleşip size kendi arayüzle en kolay yoldan işlem ve ayrıntı sunabiliyor.
 • Giriş için kullanıcı adı ve şifre
 • Hotspot kullanıcı ekleyebilme
 • Kullanıcıya profil belirleyebilme
 • Kullanıcıya adil kullanım kotası belirleyebilme
 • Profilleri ayrıntı bir şekilde görüntüleyebilme
 • Mikrotik ekleyip değiştirme imkanı
 • Anlık olarak aktif kullanıcı sayısı görüntüleyebilme
 • Yeni kullanıcı ekleme
 • Yeni kullanıcı ekleme
 • Kullanıcıları silebilme
 • Kullanıcıları güncelleme
 • Kullanıcıları resetleme
 • Kullanıcıların kota ve süre bilgilerine anlık ulaşabilme
 • Yeni profil ekleme
 • Profil güncelleme
 • Profil silebilme
 • Kullanıcı eklerken profil seçebilme
 • Kullanıcı eklerken gün kotası ekleyebilme
 • Kullanıcı eklerken limit kotası ekleyebilme
 • Kota aktif ve pasif edebilme
 • Mikrotik ekleme ve değiştirme

Gelişmiş kullanıcı yönetim arayüzü sayesinde tüm işlemleri tek tıklama ile gerçekleştirebilirsiniz.

Safir Restaurant Otomasyon

Restaurant otomasyon programı kullanıcı oluştur butonuna tıkladığınız an Mikrotik ile iletişime geçip geçici olarak belirlediğiniz kişi sayısına ve belirlediğiniz saat veya saat aralığına göre bir kullanıcı adı ve şifre belirler belirlediğiniz limit sonunda o kullanıcıları devre dışı bırakıp aynı sırada o kullanıcı adını ve şifreyi sizin belirlediğiniz fiş başlığı ile yazıcıdan çıktı olarak  çıkartır.

Teknik Özellikleri

 • Mikrotik Ekle ve Değiştir
 • Fiş Başlığı Belirleyebilme
 • Yazıcıdan çıktı alabilme

Safir Otel Otomasyon

Otel otomasyon programı Mikrotik ve otel programı ile eş zamanlı olarak ortak çalışır programının amacı, müşteri otele kayıt yaptırdıktan sonra yaklaşık olarak 5-10 dakika sonra müşteriyi hotspot’a otomatik olarak kayıt etmesi böylelikle müşteri kayıt yaptırdıktan sonra odasına çıktığında kullanıcı adı olarak TC kimlik numarasını veya yabancı uyruklu ise pasaport numarasını şifre ise oda numarasını girerek internete giriş  yapabilecektir.

Safir Cloud Hotspot Nedir?

İnternet erişimini daha güvenli hale getirebilmek için 5651 yasası kapsamında hazırlanan ve internet kullanıcılarını yönetebileceğiniz bir sistemdir. Aynı zamanda bu işlemler için sunucu barındırmanıza gerek yoktur. Tamamen cloud bir yapıya kurulmuş bir sistem olmakta olup loğlarınıza ve kullanıcılarınıza her daim erişebilir durumda olacaksınız.